Revize svářečky

Kontroly zařízení je nutné provádět nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nestanoví jinak

  • zvláštní právní předpis
  • průvodní dokumentace
  • normové hodnoty

Lhůty pro prověřování bezpečnosti svářeček v provozu mají být v souladu s §4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb.