Kontroly – revize strojů

Lhůty pro prověřování bezpečnosti strojů v provozu mají být v souladu s §4 odst. 2 NV č. 378/2201 Sb., ze kterého vyplývá, že kontroly zařízení se musí provádět nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nestanoví jinak

  • zvláštní právní předpis
  • průvodní dokumentace
  • normové hodnoty

Úprava dle

  • Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) § 102 – povinnosti zaměstnavatele 
  • Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. c) –  požadavky na zařízení
  • NV č. 378/2001 Sb. – provoz zařízení
  • Zákon č. 251/2005 Sb. – sankce za porušení povinností