Revize spotřebičů

Revize strojů, ručního nářadí, spotřebičů a prodlužovacích přívodů. Úprava dle:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) § 102 – povinnosti zaměstnavatele 
  • Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. c) –  požadavky na zařízení
  • NV č. 378/2001 Sb. – provoz zařízení
  • Zákon č. 251/2005 Sb. – sankce za porušení povinností

Rozdělení spotřebičů dle použití

  • skupina A – pronájem dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
  • skupina B – venkovní prostory (stavby, zemědělství)
  • skupina C – průmyslová a řemeslná činnost ve vnitřních prostorách
  • skupina D – veřejně přístupné prostory (školy, hotely)
  • skupina E – administrativní činnost

Maximální lhůty mezi revizemi dle ČSN 33 1600 ed. 2 změna Z2

O P A K O V A N Á _____ Z K O U Š K AO P A K OV A N Á _____ R E V I Z E
SkupinaTřída
ochrany
Nepřipevněné
spotřebiče
držené v ruce
a“prodlužovačky“
Ostatní
nepřipevněné
spotřebiče
Nepřipevněné
spotřebiče
držené v ruce
a“prodlužovačky“
Ostatní
nepřipevněné
spotřebiče
APřed vydáním provozovateli nebo uživateli Podle skupiny jejich užívání
BI3 měsíce6 měsíců12 měsíce24 měsíců
II a III6 měsíců24 měsíce
CI6 měsíců24 měsíců 24 měsíců96 měsíců
II a III12 měsíců24 měsíců24 měsíců
DI, II a III12 měsíců24 měsíců48 měsíců96 měsíců
EI, II a III12 měsíců24 měsíců48 měsíců96 měsíců