Revize elektroinstalací (budovy, byty, elektropřípojky)

Výchozí, pravidelné a mimořádné revize k ověřování bezpečnosti elektrické instalace provádí výhradně revizní technik. Revizní technik, viz §8 NV č. 194/2022 Sb., vypracuje revizi, o které vyhotoví doklad. Elektrické instalace jsou dle NV č. 190/2022 SB., vyhrazená elektrická zařízení.

Nařízení vlády č 190/2022 Sb., stanoví v §3, co je vyhrazené elektrické zařízení – elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, a dle § 6 tohoto nařízení musí být provedena výchozí revize.

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)

Podle objektu a prostoru:Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení4 roky

Lhůty pro ověřování bezpečnosti elektrických instalací jsou uvedeny v normě ČSN 33 1500 a pro zvláštní objekty v normě ČSN 33 2000-6 ed.2. Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací určené podle ČSN 33 1500 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředíTřídy vnějších vlivůRevizní lhůty v rocích
Základní, normálníNormální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA55
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdciPřibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL23
Mokré, s extrémní korozní agresivitouAD2 až AD8, AF41
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3AG3, AH3, BE2, BE32
Venkovní, pod přístřeškemUmístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace – viz též např. PNE 33 2000-2)4
viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického zařízeníVyužití a konstrukce budovyRevizní lhůty v rocích
Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)BD3, BD4 (zároveň též BA1)2
Zděné obytné a kancelářské budovyBD1 (může být též BD2)5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízeníBD4, BA23
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823)CA22
Pojízdné a převozné prostředky1
Prozatímní zařízení staveniště0,5

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů čísti 7 souboru ČSN 33 2000

Elektrická instalace v prostoruProvedena dle oddíluDoporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory7013
Prostory plaveckých bazénů a fontán7021
Místnosti se saunovými kamny7033
Staveniště a demolice7040,5
Zemědělská a zahradnická zařízení7053
Omezené vodivé prostory7063
Zařízení pro zpracování dat7075
Parkovací místa karavanů v kempech7081
Venkovní osvětlení7144