Revize hromosvodů

Systém ochrany před bleskem a přepětím (LPS) viz vyhláška č. 268/2009 a č. 73/2010

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem LPS a přepětím viz norma ČSN EN 62305-3 ed. 2

Hladina ochranyVizuální kontrola v rocíchÚplná revize v rocíchKritické systémy úplná revize v rocích
I a II121
III a IV241

Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.